Vita Christi, Isabel de Villena, 1497

Açi comença hun vita christi en romanç per que los simples e ignorants puguen saber e contemplar la vida e mort del nostre redemptor e senyor Jesus amador nostre. al qual sia donada gloria e honor de totes les obres nostres com a faedor e ordenador de aquelles.

No está la opsió de publicá en valensiá, llengua valensiana, a Amazon.
 
  • ASIN ‏ : ‎ B098WDBDWZ
  • Tapa blana ‏ : ‎ 664 págines
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8533393508
  • Pes del producte ‏ : ‎ 1.09 kg
  • Dimensións ‏ : ‎ 15.24 x 3.81 x 22.86 cm
 
Kempis  Vita Christi POR Sor Ysabel  DE Villena Letra Gótica. Libro *Rarísimo Impreso *año (en lugar de virgulilla ñ hay ^ circunflejo desplazado a la derecha) 1497. Incunables 1973 (BNE)

 

Vita Christi de la Reuerent Abb´adl´atínta. (la t está damún de la radera a. pareix un muixó. (Abbadessa de la Trinitat)

 

 
 
 
Vita Christi, final

Archiu DOC aquí: