VEGUERIA E CAMP DE TERRAGONA.

VEGUERIA E CAMP DE TERRAGONA.

FOCHS REYALS.

Cambrils Muntbrio e La Grassa. 197.

FOCHS DE SGLEYA.

Ciutat de Terragona e les faldes ab lo Codony XIIII fochs. 1127.
Contesti: qui es del archabisba. 199. (Constantí?)
Tamarit e son terme. 51.
Muntoliu: del dit archabisba. 41.
Sa Cuyta: del abbat de SentesCreus. 40.
Castell e terme Descornalbou: del archabisba. 141. (Escornalbou, descorná lo bou, descornar al toro: bovis)
Alforge: del dit archabisba e lo terme Alforge LXXVIII, Les Borges XXVII, Riudecols VIII,
Los Bayns X.
LoDomenge IIII. 127.
Vilabela: del archabisba ab II fochs de Pedros. 45. (Vilavella, Vilabella ?)
Vilalonga e Puig Dolfi: de mossen Berenguer de Requesen e de Montoliu. 40. (Vilallonga)
Vilavert: del archabisba. 51.
Riudons: del archabisba. 172. (Riudoms)
Peralta e Renau: den Muntoliu cavaller. 8.
Morell: den Jofre des Prats donzell. 8.
Gaudels Pobla de Mafumet e Perafort: de cavaller. 19.
La Maso: desgleya. 6.
Munt Roig: del archabisba. 68.
Guarda Mar: desgleya. 6.
Molnas: den Muntoliu cavaller. 4.
Alcover: del archabisba. 256.
Vila de Vals: del archabisba. 399. (Valls)
Reus: del camerer de Terragona. 356.
La Selva Albiol e Burguet: del pebordre de Terragona. 319.
Castell des Castlar: den Guerau de Queralt. 78.
Vinyels: del archabisba. 25. (Vinyols ?)
Senta Maria del Pla: del archabisba. 58.
La Pobla des Caudell: del dit archabisba. 2.
Quadra de Ferran: den A. de Ribes. 4.
Puig Palat: del Espital de Sent Johan. 22. (Puig pelat)
Abrafim: qui es del bisbe de Barchelona. 39.
allo: qui es del pabordre de Terragona. 33.
Valmol: del comte de Cardona. 54. (Valmoll, Vallmoll)
Torrelles: del dit comte. 4.
Casa Fort: Deu Francesch de Montboy. 5.
Nuyes: qui es de Mossen Bernat de Foix. 20.